top of page
רגעים לאינסוף- איילת השחר סלע
אוקיינוס יש-אין2.jpg

המלצות עיון

  • אחרי רפרוף ראשוני והתרשמות מהספר באופן כללי, כדאי מאוד להתחיל לקרוא מהתחלה.

  • למרות שמדובר בציורים ושירים שלכאורה אינם מחייבים סדר, ספר זה נכתב באופן שמוביל את הקורא מדבר לדבר בדומה לביקור בתערוכה.

  • השירים כתובים בחריזה פנימית, חשוב לקרוא לפי סימני הפיסוק ולאו דווקא לפי שבירת השורות, שכמובן גם לכך יש משמעות.

  • כל שיר/טקסט  מזמין לחשיבה עצמאית. מומלץ לקרוא לאט לאט, אין זה ספר שגומעים ביום. ממליצה להשאיר הספר בטווח עין, ובתחילת יום ו/או בסופו, להתרווח, לקחת פסק זמן לעצמך בלבד, ולהתקדם פנימה.

רגעים לאינסוף-איילת השחר סלע
רגעים לאינסוף
שירים| כתבים| ציורים

הספר 'רגעים לאינסוף'  עוסק בנושאים הקשורים בנפש ובתודעה דרך שירה, ציור והגות. הספר נכתב מתוך נקודת מוצא אישית, ומציע חווית קריאה אמנותית שהתגבשה בהמשך לסדרת הציורים 'התנוצצות', העוסקת בתצורות המאירות המתגלות בעת צפייה בקליידוסקופ.

 

הספרהמשלב גוונים ואותיות מזמין להתבוננות פנימית, ולכניסה לרובדים הרוחניים שבחיים דרך שערי רגש ומחשבה.

במהלך כתיבת הספר פגשוני החיים בעוצמתם, לכאן ולכאן, ובהתאם הפכה הכתיבה לא רק ככלי להבעת רעיונות מופשטים המבקשים למצוא קשר סמוי שבין האחדות לריבוי ובין הנצחי לחולף, אלא גם כאמצעי לעיבוד התחושות והרגשות והתמרתם לכלים נושאי משמעות.

הספר הופק בהוצאה פרטית, במהדורה מהודרת, 96 עמודי כרומו, כריכה עבה ובתפירת פישתן, והוא עוצב במיוחד בכדי לאפשר חוויה פנימית שניתן להמשילה לביקור בתערוכה.

     

רגעים לאינסוף- איילת השחר סלע
bottom of page