top of page

הציור והמזג האישי

דינה צביאלי- אור בקצה המנהרה

הנריאטה מרקוב - בהשאת פול סזאן

 

הטבע, הציור וטבע האדם 

נקודת המוצא של הסדנה מתבססת על ההנחה שלכל אדם סגנון ציור האופייני לו בהתאם לתכונות אופיו (מולדות או נרכשות) ומזגו המיוחד. כך למשל יש אדם שמצייר "מהבטן" כלומר באופן אקספרסיבי, נמרץ ותנופתי. ולעומתו אדם אחר שמצייר באופן מאופק, שקול ודייקני. יש אדם שנוטה באופן טבעי לצבעים חמים (אדומים-צהובים) ואת זה שמעדיף את הכחולים. יש מי שיצייר בקו ואחר בכתם. מי שמעדיף לצייר את עולמו הפנימי ויש מי שמעדיף את הנוף שבחוץ, יש מי שנוטה לסגנון מינימליסטי ואחר מעדיף גדוש...

 

העניין הוא שכל נטייה/העדפה באופיינו היא, בדרך כלל, על חשבון תכונה קוטבית החשובה להתפתחותנו. כך למשל, אדם עם יכולת יצירתית אקספרסיבית המביע עצמו באופן דינמי וחופשי, עשוי למצוא עצמו במצב מתסכל כאשר הוא נדרש לדיוק, ומתן תשומת לב לפרטים. ואילו האדם השקול והמחושב עם יכולת עיצוב גבוהה,עשוי להרגיש עצור ומתוח כשהוא נדרש למצבים של ספונטניות, פתיחות וזרימה ...

 

העיקרון המרכזי עליו מבוססת הסדנא  נקרא עקרון הקוטביות, ועניינו לאזן את נטיית האופי של האדם על ידי גירוי ועוררות של הקוטב הנגדי ,הרדום, באמצעות תרגול ואימון בצבע ומכחול. כך למשל אדם עם נטייה לעבודה חופשית וסוחפת יקבל תרגילים שעניינם לבנות סדר, גבול, הרמוניה, שקט. ואילו האדם עם הנטייה לעיצוב ודיוק יקבל תרגילים בציור אשר יפתחו אצלו יותר חופש, תושייה, תנופה, עוצמה...

 

לפיכך תרגילי הציור נועדו לאתגר, לאפשר לצאת 'מעצמי' ,לנוע אל עבר מחוזות חדשים שהיו עד כה בגדר "זרים לאופיי", ובכך להעשיר, להרחיב ולשכלל  את האישיות ומיצוי יכולותיה.

 

הסדנה מבוססת על מודל 7 תהליכי החיים. מודל שבו ציור מתפתח מתוך הצבע ולכל שלב בהתפתחות הציור יש ההשלכה על כישורי הנפש,(בהשראת ידע מתחום התראפיה בציור בגישה האנתרופוסופית).

 

הסדנה מעניקה דגש מיוחד לטבע ועונות השנה. הציור מהווה אמצעי לבטא את ההשפעה של הקוסמוס על חיי הנפש שלנו, ואת השפעת חיי הנפש שלנו על סביבתנו.


כך למשל בחורף, עם מיעוט שעות האור והקור הגובר, הציור יזמין אותנו להתכנסות פנימית. ואילו האביב יזמין הלך רוח המתפרץ, כניצנים שהיו לפרח. 
הלך רוח משתנה יזמין בציור הים, שקט, גלים או סערה. והמדבר ישרה עלינו שקט בראשית.
שעות היום השונות משפיעות אף הן על חיי הנפש שלנו, ציור של שעת השחר יכול להזמין הבטחה שקטה ואילו וציור השקיעה דרמה גדולה . השאלה האם אנו רוצים להשקיט בתוכנו הרגשת סערה, או לעורר בתוכנו הרגשה ממין זה.

כל תרגיל נועד לפתח או לעורר איכויות בנפש בהתאם לצורך המתגלה של כל תלמיד. 

מעבר לכל הנאמר לעיל, תרגילי הנוף נועדו בכדי ליצור קשר מחודש בין האדם לטבע. עם השנים אנו לומדים לתפוס את הנוף בתבניות מקובעות. אנחנו "יודעים" ולא מתבוננים.

תרגילי הציור בנוף, כמו פותחים את עינינו מחדש ליופיו של העולם וייחודו. דרך הציור אנו לומדים שוב למלא את ליבנו ברגשות של פליאה והשתאות.

 

bottom of page