top of page

גלריות

ציוריי המתאפיינים בתנועה והרמוניה, נעים להם בין החופש למסגרת, בין הספק לודאי, בין הנצחי לארעי,בין עוצמה לרוגע, בין הגשמי והמופשט, מחפשים את האיזון הדק שמאפשר להחזיק את הניגודים.

 הציורים מתחלקים לשלוש קבוצות, סדרות:

'התמזגות' - נוף אבסטרקטי, שילוב של טבע ודמיון.

'עד לאין קץ' - בעיקר אבסטרקט וציורים שנולדו מתוך הצבע ואינם נופים.

'התנוצצות' - ציורים (ע"ג דיו פגמנטי) העוסקים בתצורות הנפלאות המתגלות בעת צפייה בקליידוסקופ.

bottom of page